Ingrid og Tonning Hansen Utdanningslegat bestyres av Advokat Olav Hetland. Legatet deler ut midler hvert år det er tilstrekkelig avkastning av fondet. Legatets formål er utdeling av midler til trengende og verdige, som  søker høyere utdanning. Søker skal være fra Jæren(Sandnes, Klepp, Time  og Hå kommune). Ring gjerne til kontoret for nærmere informasjon.

Styret i legatet har nå vedtatt at følgende personer blir tildelt Ingrid og Tonning Hansens Utdanningslegat for 2017 – hver kr. 20.000:                                                                                             

  • Helen Ege
  • Eldbjørg Sør-Reime
  • Hege Skretting
  • Robert Ueland
  • Marte Pollestad
  • Inger Ausdal
  • Joachim G Kristensen
  • Ingvild G Andersen
  • Pernille Eiane
  • Eline Garpestad