Ingrid og Tonning Hansen Utdanningslegat bestyres av Advokat Olav Hetland. Legatet deler ut midler hvert år det er tilstrekkelig avkastning av fondet. Legatets formål er utdeling av midler til trengende og verdige, som  søker høyere utdanning. Søker skal være fra Jæren(Sandnes, Klepp, Time  og Hå kommune). Ring gjerne til kontoret for nærmere informasjon. Frist for årets søknad er 30.august 2017.