Advokat Liss Byrkjedal

født 1972

Arbeidserfaring
Konsulent Trygdeetaten, med hovedvekt på sykestønader og yrkesskader
Advokatfullmektig 2001-2003
Advokat fra 2003

Utdannelse
Juridisk embetseksamen i 1998 fra Universitetet
i Bergen med spesialfelt odelsrett

Hovedarbeidsområder:
Trygde- og sosialrett, erstatning og forsikring, familie, arv og skifterett, arbeidsrett, husleie og fast eiendom, forvaltningsrett.