Vi bistår i saker om barnefordeling etter barneloven.

Spørsmål om foreldreansvar, fast bosted, samværsrett og barnebidrag er personlig og vanskelig følelsesmessig. Barnets beste må alltid være målet.

Vi hjelper foreldre med å utarbeide avtale om daglig omsorg og samvær, gjennomføre forhandlinger, og ved eventuell tvist for domstolen.