Har det kommet bekymringsmelding som gjelder ditt barn? Er det opprettet undersøkelsessak? Har du fått tilbud om hjelpetiltak? Mener barnevernet at barnet ikke kan bo hjemme hos deg? Har det blitt fattet akuttvedtak?

Vi bistår på alle stadier i barnevernssaken, herunder i møter med barneverntjenesten, i fylkesnemnda og domstolen ved omsorgsovertagelse, samtaleprosess, fastsettelse av samvær, tvangsadopsjon og tilbakeføring.

Du har rett til fri rettshjelp når barneverntjenesten har besluttet omsorgsovertagelse.