• Har du fått avslag på søknad om arbeidsavklaringpenger?
  • Har du fått avslag på søknad om uførepensjon?
  • Ble du ufør før fylte 26 år, men har ikke ung ufør tillegget?
  • Har du mottatt et krav om tilbakebetaling?
  • Er sykepengegrunnlaget for lavt?
  • Har NAV omgjort et vedtak til skade for deg?
  • Betaler du for mye bidrag?
  • Får du for lite bidrag?
  • Er du rammet av EØS-skandalen?
  • Får du det du har krav på?
  • Vil du som arbeidsgiver protestere på en sykmelding?

Jæradvokatene kan gi deg generelle råd og veiledning i trygdesaker, hjelpe deg å fremsette krav, sende klage på avslag, anke til Trygderetten og anlegge søksmål.

Vi har lang erfaring med trygdesaker. Advokat Liss Byrkjedal har en særlig interesse for trygdesaker. Hun har arbeidet 2 år som saksbehandler, på det som da het Fyllingsdalen trygdekontor i Bergen, og deretter mer enn 20 år som advokat i saker mot NAV.

Det betyr ikke noe hvor i landet du bor, eller om du bor i utlandet.  Vi kan ha klientmøter på telefon, skype, teams og lignende. Saksbehandlingen i trygdesaker er skriftlig helt frem til en eventuell rettsak i lagmannsretten. De fleste saker går ikke så langt.

Det betyr heller ikke noe om du ikke har tatt vare på alle dokumentene i saken. Vi innhenter alltid komplette saksdokumenter direkte fra NAV, slik at vi har full oversikt og er sikre på at ingen ting mangler.

I trygdesaker har man ved klage og anke rett til fri rettshjelp dersom inntekt og formue er innenfor bestemte grenser. Merk at retten til fri rettshjelp ikke gjelder ved generell veiledning eller ved fremsetting av krav. Du kan lese mer om fri rettshjelp og egenandel, og selv sjekke om du er innenfor på denne linken:

https://www.rettsrad.no/Har-du-rett-pa-fri-rettshjelp/

For de som har mottatt et tilbakebetalingskrav i den såkalte EØS-skandalen, gjelder egne regler om fri rettshjelp.

Dersom du må betale advokatutgiftene selv, vil vi kreve at NAV refunderer disse dersom klagen fører frem.

Ring oss gjerne, eller send en uforpliktende mail, så vil vi vurdere om dette er en sak vi kan hjelpe deg med.