Vi har forståelse for at du ønsker kontroll over kostnadene.

Vår ordinære timepris er kr 2.100 pluss mva, totalt kr 2.625 inkludert mva. Minstepris er 1 time. Timeprisen reguleres vanligvis årlig.

Hvis du har krav på fri rettshjelp vil advokaten søke om dette. Det kan også være at du har forsikringsdekning for rettshjelpomkostninger.