Vi har forståelse for at du ønsker kontroll over kostnadene. Du vil motta en egen oppdragsbekreftelse med timepris. Hvis du har krav på fri rettshjelp vil advokaten søke om dette. Det kan også være at du har forsikringsdekning for rettshjelpomkostninger.