Næring

Konflikter kan ofte unngås hvis en søker
hjelp i forkant. God rådgivning ved forhandlinger eller tvister
gjør det som regel mulig å unngå rettens lange og kostbare vei.

Vi tilbyr våre tjenester både til private parter, næringsdrivende og offentlige etater, og har alltid som mål å finne konstruktive løsninger.
Skulle rettstvist være uunngåelig, står vi ved vår klients side gjennom hele rettsprosessen.


Generell forretningsjus

Vårt firma arbeider hovedsaklig på det forretningsjuridiske område. Vi har opparbeidet spesialkompetanse på skatte- og selskapsrett. I tilfeller der vi ser at klienten er best tjent med andre rådgivere, vil vi selvsagt henvise til disse.


Kontraktsrett

Få steder kommer prinsippet om ”føre var” mer til sin rett enn innen kontraktsretten. Selv små uklarheter kan få store økonomiske konsekvenser.

Våre tjenester omfatter blant annet utarbeidelse av kontrakter, gjennomgang av kontrakter og bistand i kontraktsforhandlinger.


Selskapsrett

Vi bistår blant annet med følgende:

 • Stiftelse av forskjellige typer selskaper
 • Oppløsning/avvikling av selskaper
 • Utarbeidelse av selskapsavtaler, aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler, låneavtaler m.m
 • Rådgivning i konflikter mellom selskapets aksjonærer og mellom ulike selskapsorganer
 • Erstatnings- og straffeansvar for daglig leder, styre og aksjonærer m.m
 • Utbytte, gaver og lån
 • Konsernbidrag
 • Overdragelse av aksjer/selskapsandeler
 • Uttreden/utløsning
 • Forsvarlig egenkapital
 • Protokollasjon
 • Prokura og fullmakter
 • Kapitalforhøyelse/kapitalnedsettelse
 • Fusjoner/fisjoner
 • Virksomhetsoverdragelse

Konkursrett

Ansvarlig advokat i firmaet påtar seg oppdrag som bostyrer i konkursbo.

I tillegg bistår vi blant annet ved gjeldsforhandlinger og yter bistand til skyldner, blant annet ved spørsmål om omstøtelse, konkurskarantene, insolvensvurdering m.m.


Hesterett

Hestesporten favner både trav-, galopp og ridesporten.

Flere og flere har latt seg fascinere av hestens flotte fremtoning. Hestesporten har imidlertid i aller høyeste grad også en økonomisk side. Det konkurreres om høye pengebeløp, dyre hestekjøp gjøres, treningsavgifter betales osv. En eksponerer seg for en ”rundtur” på mange rettsområder når en velger å anskaffe hest. Blant disse er kjøpsrett, erstatningsrett, forsikringsrett, skatte- og avgiftsrett, dyrevernrett, avtalerett m.m.

Vårt firma har spesialisert seg på å yte juridiske tjenester til hesteeiere og andre aktører innen hestesporten. Vi garanterer meget god kjennskap til både hestesporten og hesten som individ, og mener derfor vi kan yte optimal service på dette området.