Familierett og offentlig rett

Ektefelleskifte og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Vi kan blant annet tilby følgende tjenester på dette rettsområdet:

 • Bistand ved separasjon og skilsmisse – herunder:
  – skifte av formue
  – forhandlinger/rådgivning ved krav om underholdsbidrag, vederlag, bruksrett til bolig m.m.
 • Utarbeidelse av ektepakt ved gaver og opprettelse av spesielle formuesordninger
 • Opprettelse av gjensidig testament og samboeravtale
 • Fordeling av eiendeler ved opphør av samboerskap
 • Rådgivning i forbindelse med adopsjon

 


Erstatningsrett

Erstatningsretten er et stort og til dels komplisert rettsområde som kan gjøre en dyp inngripen i både privatliv og i privatøkonomisk som offentlige institusjoners virksomhet.

 • Erstatningsansvar ved mislighold av kontrakter
 • Aktuelle områder der vi kan yte bistand er blant annet:
  • Skade på ting eller person, herunder:
  • vurdering av økonomisk tap
  • tap av forsørger
  • mènerstatning
  • oppreisning
  • arbeidsgiveransvar
  • bilansvar
  • produktansvar
  • pasientskadeerstatning
  • profesjonsansvar
  • yrkesskader

Offentlig forvaltning

Det offentlige kan oppfattes som imøtekommende og servicevennlig, men dessverre også ofte som firkantet og vanskelig.

Det kan lønne seg å søke juridisk bistand før søknad innleveres eller kontakt tas med et offentlige. Ofte er det også en nødvendighet med juridisk bistand ved klage på forvaltningsvedtak. Vi bistår i alle henseender med begge deler.