Vi bistår entreprenører, arkitekter, byggherrer og konsulenter med rådgivning, analyser og oppfølging av kontrakter samt forholdet til det offentlige Vi kan blant annet tilby:

  • Rådgivning mht. valg av kontraktsform
  • Analyse av kontraktsforslag
  • Deltagelse i kontraktsforhandlinger
  • Kontraktsoppfølgning
  • Utforming av individuelle kontrakter eller tilpasning av standardkontrakter
  • Bistand ved kontraktstvister, forhandlinger og eventuell prosedyre for voldgiftsrett eller vanlige domstoler
  • Forhandlinger med og rådgivning i forhold til det offentlige