VEDTAK UTDELING UTDANNINGSLEGAT 2020

Da har styret vurdert alle søknadene og valgt ut 10 søknader som mottar og får utbetalt kr. 20000 idag.

Det var mange gode søknader og vanskelige valg, men vi håper midlene kommer godt med for det heldige. Avhengig av grunnkapitalen blir det ny tildeling neste år.

STIPEND INGRID UELAND OG TONNING HANSENS UTDANNINGSLEGAT

For 2020 skal legatet dele ut kr. 200.000 for høyere utdanning (etter VGS).

Beløpet fordeles på 10 stipend a kr. 20.000 med forbehold om endring av antall og verdi etter en vurdering av innkomne søknader.

Beløpet utbetales innen 30.august 2020.

Legatets formål er slik:
«Utdeling av midler til trengende og verdige som søker høyere utdanning. Søker skal være fra Jæren (Sandnes/Klepp/Time og Hå kommune).

Stipend gis til kompetanseheving etter fullført videregående skole. Oppgraderingen av kompetansen kan gjelde både praktiske fagkurs og teoretisk utdanning av minst 3 måneders varighet. Utdanning må påbegynnes innen utgangen av 2020.»

Søknadsfrist 30.juni 2020

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

JÆRADVOKATENE
v/ adv.ass.DNA Marit Stiegler
ms@jaeradvokatene.no
tlf. 51777620.

Bryne 20.5.2020

Olav Hetland

Styreleder