Fast eiendom er en hyppig kilde til uenighet både mellom kjøper og selger, internt i familier, mellom naboer og i forholdet til det offentlige. Vi yter bistand ved spørsmål og tvister vedrørende blant annet:

  • Kjøp og salg av fast eiendom
  • Seksjonering
  • Sameie
  • Eiendomsrett og eiendomsgrenser
  • Rettigheter i eller over fast eiendom, så som veirett, båtrett, naustrett, vassdragsrett, borett m.m
  • Allmenningsrett
  • Odels- og åsetesrett
  • Naboforhold
  • Tomtefeste