Deling av et dødsbo kan være en tung oppgave i en vanskelig tid. Det er mange spørsmål å ta stilling. Skal jeg sitte i uskiftet bo eller gjennomføre skiftet nå? Skal jeg skifte privat eller offentlig? Har jeg krav på ektefellearv eller samboerarv? Hva er mine rettigheter i forhold til avdødes særkullsbarn? osv.

Nødvendige skjemaer skal fylles ut og arven skal fordeles rettmessig etter loven. Ikke sjelden foreligger det også et testament som det kan være vanskelig å forholde seg til. Skattemessig skal det ofte foretas en forhåndsligning av avdøde.

Vi bistår med hele dødsboskiftet fra A til Å, herunder nødvendige skjema til tingretten, skifteattest, verdsettelse, realisering av eiendom og øvrige aktiva, og beregning, fordeling og utdeling av arv til arvingene.

For øvrig bistår vi med utarbeidelse av testament og arvepakt, rådgivning i forbindelse med forskudd på arv og avkall på arv, fremtidsfullmakt, forhåndssamtykke til uskifte, opprettelse av legat m.m.

Vi veileder også ved arveplanlegging og generasjonsskifte innenfor både landbruk og næring.