Ekspropriasjon og erstatning ved offentlige inngrep har både økonomiske og følelsesmessige sider. Vi bistår ved forhandlinger med det offentlige og som rådgiver og prosessfullmektig ved avholdelse av skjønn.

Vi bistår også ved skjønn i privatrettslige forhold – blant annet i forbindelse med fastsettelse av odelstakst.